Ratownicze prace instrumentacyjne

W ciągu ponad 40 lat działalności posługując się specjalistycznymi urządzeniami, wydobyliśmy ponad 1500 utopionych agregatów pompowych, silników i wirników ze studni głębinowych na terenie całego kraju.

Stwierdzamy z całą pewnością: czystość studni to najważniejszy warunek jej prawidłowej eksploatacji.

Nie każdy użytkownik ma świadomość, jaki jest aktualny stan techniczny odwiertu i co w nim może się znajdować — nie każde zdarzenie z przeszłości zostaje przecież odnotowane w książce ekploatacji studni.

Najczęstszą przyczyną zlecania nam prac instrumentacyjnych jest chęć odzyskania drogiego agregatu pompowego. Trzeba jednak pamiętać, jak wielkie szkody wyrządza studni jej eksploatacja z utopionym i niewydobytym agregatem, silnikiem, kablem lub wirnikiem. Studnia — źródło wody — jest urządzeniem technicznym wymagającym systematycznej kontroli i przeglądów — niewydobyty agregat pompowy staje się z czasem przyczyną wielu poważnych zakłóceń, a przede wszystkim powoduje spadek wydajności ujęcia.

Negatywne skutki eksploatacji studni z utopionym agregatem:

  • zalegający w studni agregat z kablem skutecznie zmniejsza jej wydajność, zakrywając wylot rury nadfiltrowej i tłumiąc wypływ wody z filtra,
  • z tych samych przyczyn powoduje po dłuższym okresie eksploatacji wypompowywanie wraz z wodą uszczelki i obsypki żwirowej filtra, co często doprowadza do zniszczenia studni,
  • ze względu na brak swobodnego wypływu wody z filtra nie pozwala na samooczyszczanie się studni z drobnych frakcji pylistych, przedostających się przez siatkę do filtra podczas eksploatacji, co powoduje bardzo szybkie zamulanie rury podfiltrowej, a następnie dolnych partii powierzchni czynnej filtra,
  • zalegający agregat z kablem, silnik lub wirnik blokując wejście do filtra, uniemożliwiają wykonanie renowacji,
  • w przypadku pęknięcia filtra i zapiaszczenia studni powyżej utopionego agregatu nie ma żadnej możliwości wydobycia agregatu i przeprowadzenia wymiany filtra.

Transport sprzętu do wykonywanej usługi jest bezpłatny na terenie całego kraju.

Do dyspozycji Państwa stawiamy nasze wieloletnie doświadczenie. Nasi dotychczasowi klienci pozbyli się problemów z eksploatacją swoich studni.
Ich ujęcia wody pracują bezawaryjnie i wydajnie.

Za jakość naszych prac ręczymy Państwu osobiście: