Informacje o firmie

Jesteśmy jedną z niewielu firm w Europie wykonującą skutecznie renowacje (regeneracje, dekolmatacje) i ratownicze prace instrumentacyjne (wydobycia utopionych agregatów i ich części) w studniach z filtrami traconymi o głębokościach większych niż 100 metrów.

W literaturze fachowej renowacje studni głębinowych występują pod takimi nazwami jak: regeneracje studni głębinowych, dekolmatacje studni głębinowych, a nawet czyszczenie studni z mineralnych i organicznych osadów w celu zwiększenia wydajności studni.

Zakład nasz już od ponad 40 lat wykonuje specjalistyczne usługi studniarskie na terenie całego kraju. Z naszych usług korzysta większość dużych wodociągów komunalnych i zakładów przemysłowych. Na jakość wykonanych prac udzielamy pełnej gwarancji.

Stale rosnące koszty odwiercenia nowych studni, brak odpowiedniego miejsca i ogromne koszty związane z budową często wielokilometrowego rurociągu od nowoodwierconej studni do istniejącej już hydroforni i stacji uzdatniania, a także niemałe koszty likwidacji starej studni sprawiają, że coraz więcej użytkowników decyduje się na to, co bogate kraje zachodnie robią już od bardzo dawna, czyli na renowację posiadanych studni głębinowych.

Dzięki posiadaniu najnowocześniejszego sprzętu i zdobytemu przez lata doświadczeniu jesteśmy jedyną w kraju firmą wykonującą regeneracje studni głębinowych bez jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych.

Po otrzymaniu niezbędnej dokumentacji studni wraz z wynikami analizy fizykochemicznej wody (wykonanej po jej odwierceniu), za pomocą opracowanego przez nas programu komputerowego, ustalamy indywidualną technologię regeneracji studni głębinowej, której staranne przez nas wykonanie gwarantuje pełen sukces.

Dysponujemy dużym doświadczeniem i chętnie udzielamy porad i konsultacji we wszystkich sprawach związanych z problemami technicznymi i prawidłową eksploatacją studni głębinowych.

UWAGA!

Jesteśmy jedną z niewielu firm w kraju z długoletnim, udokumentowanym referencjami doświadczeniem w zakresie renowacji (regeneracji, dekolmatacji, remontu) studni głębinowych.

Renowacja studni to ogromna odpowiedzialność, dlatego nie powierzajcie Państwo regeneracji swoich studni głębinowych niesprawdzonym, często anonimowym firmom. W dzisiejszych czasach wiele firm bez niezbędnego doświadczenia, potwierdzonego referencjami, oferuje swoje usługi „po okazyjnych cenach”, co bardzo często kończy się uszkodzeniem filtra i zniszczeniem studni. Brak niezbędnego w tej pracy doświadczenia powoduje, że pieniądze przeznaczone na tę usłsugę są marnotrawione i prace muszą być powtórzone po kilku miesiącach – o ile nie zostanie uszkodzony filtr. Wtedy już pozostałe tylko wykonanie nowego odwiertu i likwidacja starego uszkodzonego.

Koniecznie żądajcie Państwo referencji potwierdzających niezbędne doświadczeni w tej bardzo skomplikowanej i odpowiedzialnej pracy.

Powierzajcie Państwo renowacje (regeneracje, dekolmatacje) swoich studni głębinowych tylko doświadczonym firmom z referencjami. Tylko wtedy będziecie mieli święty spokój na długie lata!!!