Miejsca, w których dotychczas przeprowadziliśmy renowacje studni głębinowych
lub wydobycia utopionych agragatów pompowych i ich części