Zakład nasz posiada wysokiej klasy urządzenie inspekcyjne do studni głębinowych ISP-G-200-4KM TRITON firmy Fortec Polska, wykorzystywane w skomplikowanych sytuacjach podczas renowacji i ratowniczych prac instrumentacyjnych do własnych potrzeb firmy.

W głowicy urządzenia zastosowano innowacyjne rozwiązania:

  • 4 kamery, które dają jednocześnie pełen obraz ścian studni dookoła głowicy (360°) oraz obraz w dół studni (170°),
  • oświetlenie LED bezcieniowe wielopunktowe (21 oświetlaczy) dzięki czemu osiągnięto zminimalizowanie refleksów świetlnych zawieszonych frakcji w wodzie.

URZĄDZENIE WYKORZYSTYWANE JEST TYLKO NA UŻYTEK POTRZEB FIRMY.
NIE WYKONUJEMY KOMERCYJNIE USŁUG!

Film z inspekcji telewizyjnej kamerą ISP-G-200-4KM TRITON filtra studni głębinowej nr H5/1 na ujęciu wody w Gruszczynie, należącym do Aquanetu S.A. w Poznaniu wykonany przed renowacją w dniu 15.09.2017r.

Studnia nr H5/1 wykonana została w 2004 r. i podczas pompowania oczyszczająco-pomiarowego uzyskała Q=112m3/h przy S=6,38m i q=17,1m3/h/1mS.

Przed renowacją wydajność jednostkowa wynosiła q=5,79m3/h/1mS co stanowiło 33,8% wydajności pierwotnej z roku 2004.

Po renowacji wydajność jednostkowa wyniosła q=15,79m3/h/1mS co stanowi 92,3% wydajności pierwotnej z roku 2004.

TEN WYNIK NA TAK TRUDNYM GEOLOGICZNIE UJĘCIU
UZNANY ZOSTAŁ ZA ABSOLUTNIE REWELACYJNY!!!

Film ten jest najlepszym dowodem na to, że o spadku wydajności studni głębinowej decyduje tylko i wyłącznie kolmatacja chemiczna i mechaniczna (zagęszczeniowa) strefy przyfiltrowej (obspyki i warstwy wodonośnej bezpośrednio przylegającej do filtra!)

Niniejszy film dedykuję wszystkim użytkownikom studni głębinowych bałamuconym wyjątkową przydatnością inspekcji telewizyjnej studni głębinowej przed, po/ a nawet w trakcie renowacji.

Prawda jest taka, że obraz kolmatacji decydującej o spadku wydajności każdej studni głębinowej znajduje się poza zasięgiem oka obiektywu kamery bezpośrednio za filtrem w obsypce i przylegającej do niej warstwy wodonośnej.

Kamera inspekcyjna do studni głębinowych jest wspaniałym narzędziem diagnostycznym, które ze względu na relatywnie niską cenę powinien mieć każdy wodociąg posiadający większą ilość studni!

Niestety, kamera niektórym wykonawcom renowacji bardzo często służy do odwracania uwagi od najważniejszego problemu jakim jest końcowy efekt renowacji. A ten należy ustalić podczas pompowania pomiarowego po wykonaniu renowacji!

Kamera może i powinna służyć diagnostyce studni. Natomiast nie ma i nigdy nie będzie miała żadnego wpływu na efekty renowacji.

W tej materii liczy się tylko skuteczna technologia, doświadczenie i profesjonalizm wykonawcy!